Twiik säljer delar av verksamheten till BRP Systems Twiik, som utvecklar digitala lösningar för tränare…affärsområdena Gym & Tränare samt Workplace, till BRP Systems Group AB Köpeskillingen uppgår till 9,1 miljoner