Det Uppsalabaserade företaget Unibap har levererat en ”super-satellit-dator” till…Till sin hjälp har det skapats en superdator som Uppsalaföretaget Unibap står bakom på uppdrag av FMV. ​