Stor blodmask hos häst fortsätter att minska Det är Vidilab som har sammanställt statistik från de träckprov