Undersökningen genomförs av Embrace Safety. – Näringslivets upplevelser och synpunkter