från svenskt näringsliv någonsin. En av dem är Ibinder, som jobbar med digitala informationshanteringstjänster