PDF Skandinavisk Måltidsupplevelse i samarbete med Freelway. Samordnande och delade transporter… Genom beställningslösningen som Freelway erbjuder kommer transporter bli mer hållbara och