officiellt rapporteras för sig. Moderbolag är Biototal Group AB. Mewab AB: Snabbfakta…Företaget är ett av 48 i koncernen där Biototal Group AB är moderbolag.