Kommuniké från årsstämma i Envirologic AB (publ) 2024 Envirologic AB (publ) har hållit årsstämma den 26 april 2024 vid bolagets kontor i Uppsala…. Tel: 018-39 82 30 E-post: martin.pamrin@envirologic.se Envirologic AB är en ledande leverantör