AB resultatet av trygghetsmätningen som utförts av Embrace Safety på uppdrag av kommunen.