I höstas vann det svenska bolaget Novige tävlingen Startup4Climate med sitt innovativa kraftverk….Det som talar för att Novige ska lyckas, menar Jan Skjoldhammer, är den robusta