personalstyrkan från 20 till 50 på Enköpingsföretaget Vidilab. Företaget har gjort sig vida känt för sina bajsprov…. Med uppfinningen Kollamasken, analys på djurs träckprov för parasitanalys, har Vidilab grundlagt en framgång som gör att man idag marknadsför sig som ledande i Norden.