Sensorerna tillverkas av InviSense i Sverige och är godkända av branschorganisationen SlutaRiv.