Envirologic Envirologics styrelseledamot Olle Qvarnström ökar…november köpt 8 575 B-aktier i tvättrobotsbolaget Envirologic där han är styrelseledamot.