Envirologic Envirologics styrelse föreslås till… omval (Finwire) Aktieägarna i tvättrobotsbolaget Envirologic kallas till årsstämma den 26 april i Uppsala.