i akademin som Vinnova har stöttat finansiellt är Epishine som utvecklar inomhussolceller och Novatron som gör en design av fusionsreaktorn.