Därefter kommer miljöteknikbolaget Envirologic där sparprofilen redan gjort sex gånger pengarna på ett år….styrelser under efterföljande årsstämmor. ”Envirologic hade jag följt i kanske 5-6 år och hela tiden tyckt