I VR-träningen, som tagits fram i samarbete med företaget Framvik, kommer en aggressiv man fram till biblioteksdisken…. I VR-träningen, som utvecklas i samarbete med företaget Framvik, kommer en aggressiv man fram till biblioteksdisken.