Som nybliven student vid Linköpings universitet upplevde Abhishek Jacob svårigheter att kommunicera med den svenska sjukvården. Idag driver han Worldish tillsammans med sin medgrundare Naveen Sasidharan. Med hjälp av deras digitala kommunikationsverktyg, Helen, kan människor med över 60 olika modersmål göra sig förstådda inom 15 olika områden inom hälso- och sjukvården.

– Helen fungerar som en digital tolk, eller kommunikationsassistent. Både sjukvårdspersonalen och patienterna kan kommunicera på sitt eget språk. Helen översätter löpande så att motparten förstår, säger Abhishek. Verktyget påminner på sätt och vis om Siri, men är specialiserad på hälsovård.

Abhishek kom till Sverige 2015 för att ta en master i Innovation Management vid Linköpings universitet. Att komma till Sverige var en överväldigande upplevelse på flera sätt. Första kontakten med vården var särskilt utmanande.

– Det finns många specialuttryck inom vården. Jag hade svårt att förstå vilken diagnos de ställde. Dessutom tog det tid innan jag greppade det svenska välfärdssystemet.

Innan Abhishek reste till Sverige träffade han för första gången Naveen på den svenska ambassaden i Chennai. De var på en sammankomst för indier som skulle studera i Sverige. De hamnade i samma rum eftersom båda skulle till Linköping. Naveen studerar nu för en master i elektronik. Abhishek insåg att de tillsammans hade rätt kompetens för att utveckla en lösning som skulle kunna överbrygga språkförbistringen.

– Vi samtalade med tio läkare från akuten på universitetssjukhuset och berättade om vår idé, berättar Abhishek. Läkarna bekräftade vår analys. De hade stort behov av ett digitalt verktyg som kunde överbrygga både språkliga och kulturella barriärer mellan dem och patienter från andra länder.

Abhishek Jacob och Naveen Sasidharan driver Wordish tillsammans som specialiserar sig på ett verktyg som påminner på sätt och vis om Siri, men är specialiserad på hälsovård.

Detta var den bekräftelse Abhishek och Naveen behövde. På universitetet hittade de programmeringskompetensen de själva saknade, och påbörjade projektet med att skapa den första digitala tolken med fokus på hälsa och sjukdom. Under 2016 blev en första prototyp av Helen klar. Det visade sig att timingen för produkten var nära nog idealisk.

– Vår produkt blev klar mitt under den så kallade flyktingkrisen, minns Abhishek. Det hade kommit många nyanlända flyktingar i Sverige som vården hade svårt att kommunicera med. Det bidrog till att ryktet om vår produkt spreds snabbt. Många var intresserade av att testa den.

Helen möjliggör effektiv kommunikation över språkgränserna. Vårdpersonalen kan ge information och ställa frågor på svenska. Patienterna får all kommunikation uppläst på sitt eget språk via en läsplatta eller mobil, kan svara på sitt eget språk, vilket översätts till svenska igen.

– En unik egenskap hos Helen är att man kan kommunicera på olika sätt – skriftligt, muntligt eller genom att klicka på olika symboler, säger Abhishek. Den hjälper sjukvårdspersonalen att förklara komplicerade medicinska termer med hjälp av text, ljud och bilder.

Två år senare, 2018, sålde företaget Helen till sin första betalande kund, Region Östergötland. Sedan dess har ytterligare fyra regioner blivit kunder samtidigt som Helen har vidareutvecklats.

– Vi arbetar ständigt med att förbättra Helen. Idag använder vi maskininlärning, AI och har en fantastisk språkmotor med verifierade medicinska fraser som ger mycket precisa resultat.

Worldish har en offensiv tillväxtstrategi. Målet är att företag, som idag har 16 anställda, inom tre år vara etablerat i tio lände och ha en omsättning på över 100 mkr. En sådan snabb tillväxt kräver kapital, vilket är en av anledningarna till att Worldish nu är med i Swedish Scaleups.

– Att vara med i Swedish Scaleup innebär att vi får en extern bedömning av vår företagsutveckling, säger Abhishek. Dessutom får vi stöd från personer som tidigare varit med om liknande resor. Vi hoppas att kunna utvecklas till ett företag som är så attraktivt att investera i så vi kan finansiera en snabb tillväxt på en global marknad.

Slutligen, det finns en särskild anledning till att Worldish valt att kalla sin produkt ”Helen”.

– Helen är uppkallad efter den amerikanska författaren Helen Keller. Hon var den första dövblinda personen som tog en akademisk examen. Under sitt liv kämpade hon bland annat för att förbättra kvinnors och funktionsnedsattas villkor. Precis som Helen Keller vill vi hjälpa våra användare att bryta kommunikativa barriärer mellan människor, säger Abhishek. Det gäller mer än bara språket.