För region Örebro har Swedish Scaleups inneburit ökad kompetens på flera fronter – och det är den nya samverkan mellan regionerna som har varit den viktigaste komponenten.

En av de absolut största vinsterna med Swedish Scaleups-projektet är att den nya, starka samverkan som har etablerats mellan aktörerna. Det menar Fredrik Stenman, vd på Inkubera i Örebro.

– Vi är två aktörer från region Örebro som deltagit, Inkubera och Alfred Nobel Science Park, men vi har arbetat precis lika nära inkubatorer och science parks i de andra fyra regionerna. Det har givit oss mycket värdefulla erfarenheter och kontakter, som vi givetvis kommer att ha stor nytta av även framöver. Och utan det här projektet hade vi inte haft en sådan här modell att arbeta efter, säger han.

En anledning till att samverkan kunde etableras så väl tror han är att de har haft konkreta uppgifter och upplägg att utgå från.

– Jag har tidigare varit med om initiativ där det har varit mer av samverkan för sakens skull, och att man bara har setts någon gång ibland. Men det måste ”brinna” lite, och vara något på spel, då kan det blir riktigt bra.

Valbara delar ger tydligt värde

Han och hans kollegor på Inkubera kom i ett tidigt skede med önskemål om att projektet skulle vara mer modulärt uppbyggt, och inte så centralt styrt.

– Och så har det blivit nu, med mer av valbara delar i stället för att det är en sekventiell process som bolaget måste gå igenom.

Fredrik Stenman, vd på Inkubera i Örebro. Foto: Inkubera.se.

För att få de här bolagen att vilja vara med och prioritera arbetet i Swedish Scaleups måste det finnas ett tydligt värde för dem, konstaterar Fredrik Stenman.

– Vi har goda erfarenheter av vilka olika stöd som bolag kan behöva i olika faser, men det gäller också att vi är lyhörda och smidiga när vi utformar stöden.

Arbetat med gemensam kraft

Men det som varit allra viktigast för skapa ett relevant innehåll i stödåtgärderna är ändå att de aktörer som varit inblandade har kunnat arbeta med gemensam kraft och ta tillvara varandras kompetenser, anser han.

– Det vi har åstadkommit hade ingen av oss klarat på egen hand. Vi är i mångt och mycket väldigt lika, med samma uppdrag, men med skillnader i förutsättningarna. Olikheterna har varit bra; de har bidragit till att vi har kunnat utveckla sätt att arbeta med till exempel hållbarhet och IRP, Investment Readiness Process.

Den nya samverkan har haft positiva effekter på flera nivåer, enligt Fredrik Stenman.

– För vår egen del har det helt klart inneburit ett lyft på vissa områden. Vi har bland annat blivit bättre på att ta fram stöd som handlar om just hållbarhet och IRP. Vi har lärt oss saker, både som organisation och som personer.

Bättre på att fånga finansiärer

De bolag som har varit med i projektet har kunnat få olika fördelar av det, till stor del beroende på vad de har haft för prioriterade behov.


– Något som har haft ett stort värde för de allra flesta är att de har vässat förmågan till kapitalförsörjning. Vi har till exempel fått dem att bli bättre på att presentera sig själva för finansiärer och investerare på kapitalmarknadsdagar. Det är en form av kompetensutveckling, så jag skulle definitivt säga att vi har haft en indirekt påverkan på att de har haft lättare att få in kapital. Även om de såklart har gjort det stora jobbet själva.