Det globala lantbruket står inför en revolution när digitaliseringen tar fart. Svenska plattformen Skira vill vara en del av omställningen mot en optimal och hållbar handel av mat. Swedish Scaleups har hjälpt Skira växla upp.

Sedan 2018 har grundarna Niklas Wallsargård och Joel Glemne jobbat heltid med den snabbväxande plattformen Skira som kopplar ihop köpare och säljare av spannmål. Niklas och Joel är båda uppväxta på gårdar och har sett problemen som lantbrukare upplever i sin vardag. Efter att de båda studerat teknisk fysik vid Linköpings Universitet kläcktes idén om en applikation som skulle förbättra pristransparansen för lantbrukare.

Men det som från början var en lösning för ökad transparens i handeln mellan gårdarna har i dag vidareutvecklats till en plattform som möjliggör spårbar handel från frö till kvarn. Genom Swedish Scaleups har företaget fått hjälp bland annat med coachning, kurser och erfarenhetsutbyten med andra företagare.

– Det har varit väldigt värdefullt att få tillgång till den kunskap och de nätverk som Swedish Scaleups sitter på. Förutom rådgivning kring finansiering, strategi och organisation har vi också blivit ihopkopplade med universiteten i konkreta projekt för att utveckla vår produkt, säger Niklas Wallsargård.

Coachning har snabbat på tillväxten

Att få tillgång till en extern coach med erfarenhet av de situationer Niklas i sin roll som vd ställs inför har underlättat i en vardag präglad av mycket beslutsfattande inom vitt skilda områden. Genom utbildningar och rådgivning tillgänglig via Swedish Scaleups har företaget också kunnat fatta beslut rörande finansiering som tagit företaget framåt.

Niklas Wallsargård, Skira. Foto: Skira.

– Förra året genomförde vi en hållbarhetscanvas som ett led i vårt utvecklande av en hållbar affärsmodell. När det kommer till hållbarhet så har vi också fått input från forskningsinstitutet RISE – som Swedish Scaleups kopplade ihop oss med – kring vilka hållbarhetsparametrar som är viktigast för oss att inkludera i vår plattform. Det har varit oerhört viktigt för oss i vår produktutveckling, säger Niklas Wallsargård.

Data och spårbarhet hett område

I takt med att kraven på hållbarhet ökar växer också intresset för att kunna spåra en produkts avtryck genom hela livscykeln. Där ger digitaliseringen nya möjligheter och Skiras metod för spårbarhet kan ge förädlare möjlighet att leverera helt spårbart spannmål. Det är något som efterfrågas allt mer av de stora globala varumärkena och innebär att spannmålet säljs tillsammans med all produktionsdata så som odlingsplats och drivmedel i produktionen.

– Vi lär oss mycket på vägen och det är oerhört motiverande att jobba för en mer hållbar matindustri. Just nu fokuserar vi all energi på att leverera en produkt som förädlarna älskar och vill att spannmålsleverantörerna ska använda. Gör vi rätt saker tror jag att bitar som finansiering sedan kommer att falla på plats under vägen, säger Niklas Wallsargård.  

Tre bästa erfarenheterna av Swedish Scaleups enligt Niklas Wallsargård

  1. Rådgivningen från en extern person med erfarenhet av det vi går igenom.
  2. Tillgång till ett nätverk som kunde koppla ihop oss med experter inom hållbarhetsområdet. Det hjälpte oss att utveckla vår produkt.
  3. Finansiell rådgivning som gjorde skillnad för oss.

Fakta Skira

Produkt: Plattform för spårbarhet inom spannmålsproduktion
Grundades år: 2017
Omsättning 2020: 7,2 miljoner
Antal anställda: 10
Ort: Stockholm och Västerås