Richard Grönberg driver Ecdesign, ett företag som säljer mjukvara för att producera 3D-ritningar. En faktor som gör att företaget är annorlunda – och mycket framgångsrikt – är att målgruppen är hårt nischad. De som främst använder Ecdesign är säljare av gymutrustning. Säljare som enkelt kan producera kompletta 3D-ritningar och visa dem för gym som ska bygga om eller bytta nytt, har ett tydligt försprång framför dem som inte kan det. Idag är Ecdesign världsledande inom sitt område. I september förra året gick Ecdesign med i Swedish Scaleups, ett program som Inkubera driver tillsammans med en rad andra inkubatorer i östra Mellansverige.
– Vi fick skräddarsydd stöttning i rätt läge, säger Richard. För oss var timingen perfekt.

De två inledande stegen i programmet är en ”Utvecklingsanalys” genomförd av Almi samt genomgång där företagen för hjälp att genomlysa och utveckla sitt hållbarhetsarbete.

– Supernyttigt för oss, säger Richard. Inte minst hållbarhetsanalysen har hjälp oss att flytta fram positionerna och vi jobbar nu aktivt med såväl kunder som underleverantörer så att vi tillsammans kan arbeta mer hållbart.

En grundtanke med Swedish Scaleups är att stötta företagen inom de områden som där de verkligen behöver hjälp, snarare än genomföra några på förhand bestämda aktiviteter. Efter de två sabba inledande analyserna är det är det fritt fram för företagen att föreslå var de vill ha stöttning. För Ecdesigns del var Swedish Scaleup med och delfinansierade en överflyttning till Microsoft Azure för att få en bättre process och hantering mjukvaruutveckling.
– Förändringen innebär större säkerhet och transparens för hela vår mjukvara. Inte minst när vi nu växer vidare och anställer fler programmerare, måste hela kodstrukturen vara lätt att följa. Tack vare Swedish Scaleup fick vi en knuff ryggen i precis rätt läge. För oss var det ett jättelyft rent tekniskt, säger Richard.

Ett annat delprojekt är en tillsammans med Christian Ståhlberg på Inkubera ta fram en ny affärsplan.

– Mycket finns förstås i mitt huvud, säger Richard. Men att tillsammans med en affärscoach få relevanta frågor, bra input och att få ner allt på pränt har varit mycket värdefullt. Bland annat är det viktigt för oss att hitta en balans mellan vår satsning på marknaden för gymutrustning och på andra segment där vi också är verksamma. Nu har vi tillsammans lagt ut en roadmap för de kommande tre åren. Vi har vuxit snabbt de senaste åren och vår plan är utan tvekan att fortsätta.

Foto: Richard Grönberg, grundare och vd av Ecdesign.